Aart Punt met zijn moeder                                                                       Andries Kooij met zijn vrouw

dhr. v.d.Wilt , mevr. de Jong, mevr. v.d. Wilt en mevr. Boele