Boele- Terrein na het faillissement 1987

   Getekend door voormalig bedrijfassistent  Jan. Otten